SỰ KẾT HỢP CỦA 12 CON GIÁP VÀ CÁC LOẠI ĐÁ MANG LẠI SỰ MAY MẮN

12 con giáp và đá phong thủy

TUỔI TÝ

Tuổi Tý

Loại đá mang lại sự may mắn

 • (Nam ) Ưu Linh, Thạch Anh Trà Xám
 • (Nữ) Thạch Anh Tím.

TUỔI SỬU

Tuổi Sửu

Loại đá mang lại sự may mắn

 •  (Nam) Thạch Anh Vàng, Thạch Anh Tóc Xanh, Thạch Anh Tím 
 • (Nữ) Ưu Linh Xanh.

TUỔI DẦN

Tuổi Dần

Loại đá mang lại sự may mắn

 • (Nam ) Thạch Anh Vàng, Thạch Anh Tóc, Đá Mắt Hổ
 • (Nữ) Thạch Anh Vàng.

TUỔI MÃO

Tuổi Mão

Loại đá mang lại sự may mắn

 • (Nam ) Thạch Anh Tím, Thạch Anh Tóc Vàng, Đá Ưu Linh 
 • (Nữ) Thạch Anh Vàng, Đá Ưu Linh.

TUỔI THÌN

Tuổi Thìn

Loại đá mang lại sự may mắn

 •  (Nam ) Thạch Anh Tím, Thạch Anh Vàng, Thạch Anh Trắng 
 • (Nữ) Thạch Anh Hồng, Đá Anh Hoa Đào.

TUỔI TỴ

Tuổi Tỵ

Loại đá mang lại sự may mắn

 • (Nam ) Thạch Anh Đen, Thạch Anh Trà Xám, Thạch Anh Tóc Đen 
 • (Nữ) Thạch Anh Hồng, Thạch Anh Hồng.

TUỔI NGỌ

Tuổi Ngọ

Loại đá mang lại sự may mắn

 • (Nam ) Thạch Anh Trắng, Thạch Anh Tóc Vàng 
 • (Nữ) Thạch Anh Tím, Thạch Anh Tóc, Mã Não.

TUỒI MÙI

Tuổi Mùi

Loại đá mang lại sự may mắn

 •  (Nam ) Thạch Anh Vàng, Thạch Anh Trà Xám 
 • (Nữ) Thạch Anh Tím, Ưu Linh, Tourmaline.

TUỔI THÂN

Tuổi Thân

Loại đá mang lại sự may mắn

 •  (Nam ) Thạch Anh Vàng, Thạch Anh Trà Xám, Kim Tự Tháp Thạch Anh
 • (Nữ) Thạch Anh Hồng, Thạch Anh Tóc.

TUỔI DẬU

Tuổi Dậu

Loại đá mang lại sự may mắn

 • (Nam ) Thạch Anh Vàng, Thạch Anh Trà Xám, Kim Tự Tháp Thạch Anh 
 • (Nữ) Thạch Anh Hồng, Thạch Anh Tóc.

TUỔI TUẤT

Tuổi Tuất

Loại đá mang lại sự may mắn

 •  (Nam ) Ưu Linh Xanh, Thạch Anh Tóc 
 • (Nữ) Thạch Anh Tím, Thạch Anh Hồng, Tourmaline.

TUỔI HỢI

Tuổi Hợi

Loại đá mang lại sự may mắn

 • (Nam ) Thạch Anh Tóc, Thạch Anh Đen 
 • (Nữ) Thạch Anh Vàng, Mã Não, Thạch Anh Trà Xám.

 

MỆNH KIM

MỆNH THỦY

MỆNH MỘC

MỆNH HỎA

MỆNH THỔ